Daily Archives: 9 Juni 2014

Lho?, Lampu Merahnya Kok Gini…?!?!?

image

Wow. ..!!!

Kira-kira persebelasan nih kalo diitung dari jumlahnya, wkwkwkwkwk…. :).

Baca juga :

Buat Kamu-Kamu Yang Baru Lulus SMA, Masuk Masbro & Mbak Sist…!!!

Kata orang hidup adalah perjuangan… ibarat komik dibawah ini masbro!

image

Responsibility hits you right on face

Hehe… udah hampir mirip kenyataan ya?, kalo diluar Negeri udah mahfum masbroo… 😀

Baca juga :